Distriktskongress

Varje år håller Socialdemokraterna Blekinge sin distriktskongress. Vi gör det oftast i början, eller mitten, av april.

Distriktskongressen är det högst beslutande organet för Socialdemokraterna Blekinge. Kongressen utgörs av 250 ombud som väljs från våra fem arbetarekommuner. Fördelningen av ombuden bygger på hur många medlemmar som finns i respektive arbetarekommun.

På distriktskongressen behandlas motioner som medlemmarna skriver under året, föregående års verksamhet diskuteras och den ekonomiska berättelsen behandlas. Vidare väljs det styrelse för det kommande året och inför allmänna val fastställs listan för val till riksdagen.

facebook Twitter Email