Lär dig mer om oss

En aktiv studieverksamhet är hjärtat i folkrörelsen. Det är när vi sitter ner tillsammans och lär av varandra som vi utvecklar såväl oss själva som vår organisation. Därför är studieverksamheten så central i Socialdemokraternas arbete. Partistyrelsen har lagt fast en studieplan som ska verkställas på lite nivåer i partiet. Men utgångspunkten är att studieverksamheten ska bedrivas så nära dig som medlem som det bara går.

Vi har utbildningar med olika inriktningar. Vi har medlemsutbildning i tre steg, vi har förtroendemannautbildningar för uppdrag såväl inom partiet som inom olika offentliga organ. Och sen har vi även ledarskapsutbildningar på olika nivåer.

När man frågar medlemmar varför dom valde att bli medlemmar i Socialdemokraterna svarar många att det var för att lära sig ler om politik och hur man kan påverka. Det är just av den anledningen som vi har antagit en ambitiös studieplan.

Du kan läsa mer om våra studier och vår centrala studieplan här.

Distriktsstyrelsen i Blekinge fastställde den 23 januari partidistriktets studieplan för 2017. Den finner du här.

Här hittar du mer info om våra utbildningar.

 

facebook Twitter Email