Nu vill vi veta hur du som medlem i Socialdemokraterna här i Blekinge uppfattade valrörelsen. Fyll i enkäten som du hittar via en länk i slutet av detta inlägg.

Nu är det snart tre veckor sedan valet den 9 september. Först ett stort och varmt tack till alla er som gjorde en kanoninsats i valrörelsen. Vi har nog aldrog tidigare haft en valrörelse i vårt län med så många utåtriktade aktiviteter. Det hade aldrig varit möjligt utan alla medlemmars insatser i stort och i smått.

Vi ser nu hur det politiska maskineriet hanterar det uppkomna valresultatet på olika sätt. På många håll runt om i landet skapas nya styren där partier, tvärs över blockgränsen, samlas för att bygga majoriteter. På en del håll går det bra, på andra håll är det jobbigare. Vår hållning från Socialdemokraterna är att blockpolitiken är gammal och förlegad, den funkar inte längre då vi inte har något block som får kraft nog att styra själva.

Idag har talmannen i Riksdagen inlett sitt arbete med att försöka hitta den som är mest lämplig att bli statsminister och därmed regeringsbildare. Även här är vår ingång att vi behöver riva de gamla blockgränserna och bilda ett stabilt styre i mitten.

Alla dessa förhandlingar behövs eftersom valresultatet blev som det blev. En annan sak som vi nu samtidigt ska jobba med är att försöka analysera varför valresultatet blev som det blev. I Blekinge kommer vi att tillsätta en valanalysgrupp. Vi återkommer med den lite senare.Men en sak som vi behöver veta i analysarbetet är hur du som medlem uppfattade valrörelsen. För att få en bild av detta har vi satt ihop en liten enkät med ett antal frågor. Den tar bara några minuter att svara på och vi hoppas du tar dig tid att svara på den. Du hittar enkäten via länken här.

Vi tackar på förhand för din hjälp och hoppas med svaren som ledning kunna göra nästa valrörelse ännu bättre.

 

facebook Twitter Email