Moderaternas närakut är ingen akut!

Moderaternas närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter moderatledaren Alexander Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen.

Det blev ett sent besked men det är ändå bra, eftersom även Alexander Wendt nu säger som det är. Att hans närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen. Det Wendt fortsätter att kalla närakut i Karlshamn ska ta emot akuta skador och besvär som inte…

Läs mer

Framtidssatsning för Blekinges ungdomar

Nu ger Socialdemokraterna i Blekinge ett gemensamt löfte inför det fortsatta arbetet i kommuner, landstinget/regionen.

En av länets största utmaningar är kompetensförsörjningen, för såväl privata företag som det offentliga. I stort sett alla arbetsgivare ropar efter arbetskraft och konkurrensen om arbetskraften blir allt tuffare. Detta är en stor utmaning för Blekinge. För att långsiktigt klara av den här utmaningen behöver vi skapa framtidstro hos länets unga, att de behövs i…

Läs mer

VALMANIFEST MED REGIONAL TWIST

Tisdagen den 28 augusti presenterade Socialdemokraterna sitt nationella valmanifest. Huvudnyheten i manifestet var att Socialdemokraterna vill införa en så kallad familjevecka, dvs 5 dagars ledighet för respektive förälder till barn mellan 4-16 år. Förutom denna stora nyhet innehåller manifestet 94 punkter ytterligare som samlat ger oss det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Nu när det går bra för Sverige ska det komma alla till del säger Heléne Björklund, distriktsordförande och riksdagskandidat i Blekinge. Familjeveckan är något som berör drygt 13 100 barnfamiljer i Blekinge. Detta är främst en jämllikhetsreform som syftar att till metallarbetaren och undersköterskan också ska ha möjlighet att ta ledigt i samband med lov- och…

Läs mer

Vi ska ha fler akutläkare

Akutläkare blir en viktig byggsten när Blekinges akutsjukvård planerar för framtiden.

När Socialstyrelsen beslöt att akutsjukvård ska vara en basspecialitet likt många andra specialistkompetenser i vården, öppnade man också möjligheter för sjukhus att själva utbilda nya akutläkare. En akutläkare är inte bara en läkare som arbetar på en akutmottagning. Akutläkare ska kunna ta sig an alla patienter som kommer in på akuten och fungera som en…

Läs mer

50 miljoner till Blekinges sjukvård

50 miljoner till Blekinges sjukvård ger oss bra förutsättningar att göra det som behövs här

Socialdemokraterna går till val på ytterligare förstärkningar till landsting och regioner, i arbetet att korta väntetider i vården. Satsningen presenterades på en presskonferens idag av social- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll och innebär 3 nya välfärdsmiljarder. För Blekinges del motsvarar det 50 miljoner kronor.  – Nya välfärdsmiljoner till sjukvården i Blekinge ger oss ännu bättre förutsättningar…

Läs mer

God kollektivtrafik – avgörande för Blekinges utveckling

Det går bra för Blekinge. Vi har växande företag, goda utbildningsmöjligheter och en sjukvård i världsklass. Vi blir dessutom allt fler som väljer att bo i Blekinge och antal jobb och tillväxt går i rätt riktning. Faktum är att Blekinge 2017 hade den snabbaste ökningen av exporten i hela landet. Blekinge blir allt mer attraktivt….

Läs mer

Nu höjer vi ribban i sjukvårdens första linje

Nu höjer vi ribban i sjukvårdens första linje. Alla ska få svar samma dag i telefon. Blekinges vårdcentraler ligger både bra och mindre bra till, när tillgängligheten mäts för den så kallade vårdgarantin. Samtidigt kan alla vårdcentraler bli ännu bättre. Idag presenterar socialdemokraterna tre satsningar – för bättre tillgänglighet till vårdcentralen och en mer nära…

Läs mer

Bilder från Margot Wallströms besök i Karlskrona

Tisdagen den 21 augusti besökte utrikesminister Margot Wallström Karlskrona. Vi har samlat en del bilder från det mycket uppskattade besöket. Foto: Magnus Lejhall, Jeanette Andreasson Sjödin, Christina Mattisson, Emma Söderbom

Läs mer

Kostnaden för hyrläkare fortsätter att minska

Hyrberoendet är ett gissel för sjukvården i hela landet. Men våra verksamheter visar att det går att förändra. 

Alla landsting och regioner har beslutat att dra ner på hyrpersonal i vården och har en gemensam målsättning för arbetet. Med olika åtgärder och insatser ska landsting och regioner vara oberoende av bemanningsföretag från januari nästa år.  Beroendet av bemanningsföretag drar stora resurser och försvårar sjukvårdens möjligheter att anställa fler egen personal. Det innebär också…

Läs mer

Välkommen till Karlskrona Margot Wallström

Utrikesminister Margot Wallström besöker Karlskrona tisdagen den 21 augusti. Ministern kommer att delta i flera aktiviteter under dagen och media är välkomna att följa med under hela dagen.

Program Margot Wallström 21 augusti 2018 Karlskrona  13.45 Anländer till Blekingesjukhuset, Karlskrona.  Tas emot av Landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström, Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Christel Friskopp och förvaltningschefen vid Blekingesjukhuset, Lars Almroth. Adress: Lasarettsvägen, 371 41 Karlskrona Lokal Hovmästaren  13.50- Besök på Blekingesjukhuset.  14.20 Blekingesjukhuset visar mycket goda resultat vid gyn- och prostatacanceroperationer. Detta vill vi gärna…

Läs mer
facebook Twitter Email