Socialdemokraternas budget för nya Region Blekinge 2019

Fortsatta satsningar för den nära vården och ungas psykiska ohälsa.

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna sitt budgetförslag för de kommande tre åren. Budgeten innehåller bland annat satsningar inom cancervården, tandvården för barn och unga, insatser för att fortsätta utveckla närsjukvården i hela länet och för rekrytering av bland andra akutläkare.  – Vi fortsätter på den väg som vi i den tidigare rödgröna majoriteten både beslutat om…

Läs mer

Vi blir en stark opposition i Sölvesborg

Efter beskedet om att M, KD, SoL och SD bildar majoritet i Sölvesborg kommer det här beskedet från Sölvesborgs kommunalrådskandidat Johanna Beijer och kollegorna i Centern och Liberalerna.

Öppenhet, tolerans och framtidstro finns också i Sölvesborg. I veckan som har gått har vi fått klara besked av Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet om hur deras hållning till Sverigedemokraterna ser ut. Öppenhet, tolerans och framtidstro finns också i Sölvesborg. I veckan som har gått har vi fått klara besked av Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet om…

Läs mer

Christina Mattisson leder (S) i opposition

Onsdagen den 17 oktober samlades Förtroenderådet för Socialdemokraterna Blekinge för att utse representanter för en del uppdrag inom Region Blekinge. Huvudpunkten var att Christina Mattisson från Karlskrona valdes till att leda (S) i opposition.

Övriga val framgår av förteckningen nedan. 2;e vice ordförande Regionfullmäktige Kalle Sandström, Karlskrona Revisionen, ordförande Jan Björkman, Olofström Revisorer, 2 st Lesley Appelgren, Karlskrona Peter Wald, Sölvesborg Regionstyrelsen ordinarie, 5 st Christina Mattisson, Karlskrona Markus Alexandersson, Sölvesborg Teo Zickbauer, Ronneby Kjell-Åke Karlsson, Olofström Christel Friskopp, Karlshamn Regionstyrelsen ersättare, 5 st Annelie Rosenqvist, Sölvesborg Andreas Saleskog,…

Läs mer

HISTORISKA ARRENDEN DEBATTERAS I RIKSDAGEN

I dagarna tre håller den nyvalda Riksdagen en allmänpolitisk debatt. Den nyvalda ledamoten Heléne Björklund från Sölvesborg deltar idag i debatten och hon tänker fokusera på att lyfta frågan om friköpslag för de historiska arrenden från 1600-talets feodalsamhälle.

Ett historiskt arrende innebär att en arrendator av jordbruksmark saknar rätt att friköpa de gårdar man i århundranden brukat och utvecklat. Trots att släkten investerat tid, kraft och pengar kan ägaren av arrendet vid varje ny arrendeperiod höja avgiften utan att själv ha investerat en krona. Jag är stolt över mycket i vårt fina land….

Läs mer

Landstingsråd Kalle Sandström träder tillbaka.

Efter drygt 20 år i landstingspolitiken, varav de senaste nio åren som finanslandstingsråd, har Kalle Sandström beslutat att lämna uppdraget som gruppledare för S i Landstinget Blekinge. Därmed blir han inte inte heller partiets oppositionsråd, i det nya Region Blekinge som allianspartierna har aviserat att man vill styra.

När vi nu riktar in oss på att gå i opposition, ska vi också forma vårt nya lag. Alliansstyret i Region Blekinge ska inte bli långvarigt. Men det är inte jag som ska leda Socialdemokraterna i Region Blekinge efter 2022. Med det sagt anser jag att det är dags för andra att ta över, säger…

Läs mer

Gratis HPV-vaccin för pojkar

Med en S-ledd regering blir det gratis influensavaccin för alla riskgrupper. I Blekinge tar vi dessutom ett steg till. Och inför HPV-vaccin även för pojkar redan nästa år.

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen. Sedan 2012 erbjuds flickor i årskurs 5 – 6 gratis vaccination mot HPV. Folkhälsomyndigheten liksom smittskyddsläkare har rekommenderat att även pojkar ska erbjudas vaccin mot HPV, för att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män. Christel Friskopp,…

Läs mer

Moderaternas närakut är ingen akut!

Moderaternas närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter moderatledaren Alexander Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen.

Det blev ett sent besked men det är ändå bra, eftersom även Alexander Wendt nu säger som det är. Att hans närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen. Det Wendt fortsätter att kalla närakut i Karlshamn ska ta emot akuta skador och besvär som inte…

Läs mer

Framtidssatsning för Blekinges ungdomar

Nu ger Socialdemokraterna i Blekinge ett gemensamt löfte inför det fortsatta arbetet i kommuner, landstinget/regionen.

En av länets största utmaningar är kompetensförsörjningen, för såväl privata företag som det offentliga. I stort sett alla arbetsgivare ropar efter arbetskraft och konkurrensen om arbetskraften blir allt tuffare. Detta är en stor utmaning för Blekinge. För att långsiktigt klara av den här utmaningen behöver vi skapa framtidstro hos länets unga, att de behövs i…

Läs mer

VALMANIFEST MED REGIONAL TWIST

Tisdagen den 28 augusti presenterade Socialdemokraterna sitt nationella valmanifest. Huvudnyheten i manifestet var att Socialdemokraterna vill införa en så kallad familjevecka, dvs 5 dagars ledighet för respektive förälder till barn mellan 4-16 år. Förutom denna stora nyhet innehåller manifestet 94 punkter ytterligare som samlat ger oss det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Nu när det går bra för Sverige ska det komma alla till del säger Heléne Björklund, distriktsordförande och riksdagskandidat i Blekinge. Familjeveckan är något som berör drygt 13 100 barnfamiljer i Blekinge. Detta är främst en jämllikhetsreform som syftar att till metallarbetaren och undersköterskan också ska ha möjlighet att ta ledigt i samband med lov- och…

Läs mer

Vi ska ha fler akutläkare

Akutläkare blir en viktig byggsten när Blekinges akutsjukvård planerar för framtiden.

När Socialstyrelsen beslöt att akutsjukvård ska vara en basspecialitet likt många andra specialistkompetenser i vården, öppnade man också möjligheter för sjukhus att själva utbilda nya akutläkare. En akutläkare är inte bara en läkare som arbetar på en akutmottagning. Akutläkare ska kunna ta sig an alla patienter som kommer in på akuten och fungera som en…

Läs mer
facebook Twitter Email