Vi ska ha fler akutläkare

Akutläkare blir en viktig byggsten när Blekinges akutsjukvård planerar för framtiden.

När Socialstyrelsen beslöt att akutsjukvård ska vara en basspecialitet likt många andra specialistkompetenser i vården, öppnade man också möjligheter för sjukhus att själva utbilda nya akutläkare. En akutläkare är inte bara en läkare som arbetar på en akutmottagning. Akutläkare ska kunna ta sig an alla patienter som kommer in på akuten och fungera som en första linjens läkare som påbörjar behandling, utredning och stabiliserar patienten.

Vi har gjort flera satsningar i akutsjukvården under den här mandatperioden,
t ex akutavdelning i Karlshamn, fler ambulanser och bedömningsbilar, mobila vårdteam. Nu är det dags för nästa steg, i utvecklingen av akutsjukvården.

  • Det här blir en satsning med både patienter och personal i fokus. Med fler akutläkare på akutmottagningen får patienten ett ännu snabbare omhändertagande. Och med en delvis förändrad bemanning på akutmottagningen blir det en vinst även för arbetsmiljön på akuten, säger Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s).
  • En akutmottagning måste ha bra förutsättningar för det jobb den ska göra. Det handlar om medicinsk kvalité, spetskompetenser och patientsäkerhet. Men det handlar också om hur själva arbetet på akuten organiseras. Akutläkare blir en viktig byggsten när Blekinges akutsjukvård planerar för framtiden.

 Antalet patienter på en akutmottagning varierar över dygnet. Patienternas behov är ofta komplexa och ett flertal är multisjuka. På en akutmottagning är det viktigt att alla kan samarbeta och känna sig delaktiga. Akutpatienter behöver fort hamna rätt till den behandling de behöver.

Idag har Blekingesjukhuset en akutläkare. Men precis som på andra akutmottagningar i landet är inte alltid övriga läkare på akutmottagningen på Blekingesjukhuset med i den dagliga planeringen av arbetet, eftersom läkarna på akutmottagningen kommer från olika kliniker på sjukhuset.

 

  • Akutläkare ska alltid tjänstgöra på akutmottagningen, och blir därmed en positiv förändring också vad gäller samverkan och den dagliga planeringen,

De kommer inte ersätta någon annan specialistkompetens, utan vara en del av akutmottagningens vårdpersonal. Det kommer alltid att behövas flera olika specialistkompetenser på akutmottagningen,säger Christel Friskopp.

 

  • Med de nya välfärdsmiljoner för att utveckla även akutsjukvården som Blekinge får i permanenta statsbidrag med en S-ledd regering, skulle vi ganska snabbt kunna ta detta nästa steg, och dessutom ge möjligheter även för specialistutbildning i akutsjukvård för sjuksköterskor och undersköterskor.

Imorgon får politikerna i Nämnden för Blekingesjukhuset en muntlig presentation av arbetet med en strategi för införande av akutläkare i Landstinget Blekinge.

 Enligt beräkningar skulle Blekinge behöva 15 ST-läkare i akutsjukvård inom de närmaste fem åren. Det skulle innebära att 4 – 5 akutläkare behöver utbildas varje år de närmaste tre åren.

Mer information?

Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s)

0733 54 48 85

facebook Twitter Email