Vi blir en stark opposition i Sölvesborg

Efter beskedet om att M, KD, SoL och SD bildar majoritet i Sölvesborg kommer det här beskedet från Sölvesborgs kommunalrådskandidat Johanna Beijer och kollegorna i Centern och Liberalerna.

Öppenhet, tolerans och framtidstro finns också i Sölvesborg. I veckan som har gått har vi fått klara besked av Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet om hur deras hållning till Sverigedemokraterna ser ut.

Öppenhet, tolerans och framtidstro finns också i Sölvesborg. I veckan som har gått har vi fått klara besked av Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet om hur deras hållning till Sverigedemokraterna ser ut.

Vi kan samtidigt konstatera att de måste ha tummat på sin värdegrund rejält för att kunna gå över anständighetsgränsen. De har nu tillsammans presenterat en toppstyrd maktkonstellation och en utåt sett enad front trots kritik från nationell nivå. Att släppa fram, ta stöd av eller samarbeta med Sverigedemokraterna innebär att något har fått stå tillbaka.

Det är ingen hemlighet att dessa partier inte har en samsyn när det gäller mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. I nuläget är det lätt att tro att det bland sölvesborgare finns en majoritet för att släppa in Sverigedemokraterna på den politiska arenan. Men vi vet att besvikelsen och ilskan över det som nu sker i kommunen är stor hos många.

Vi förstår att det är lätt att låta sig slås ner av vad som sker och vi vill ge en annan bild av framtiden. För oss är bilden av vårt Sölvesborg viktig. Vi vill bo i en attraktiv kommun med ledord som öppenhet, tolerans och framtidstro. Dessa ledord är också något som gynnar attraktiviteten och tillväxten i kommunen. Det fina arbete som har gjorts i bred politisk enighet i kommunen på detta område riskerar med den nya maktkonstellationen att bli i princip ogjort.

Under de samtal som Socialdemokraterna haft med Centern och Liberalerna de senaste dagarna så har vi funnit en bred samsyn på det politiska läget men även i enskilda politiska frågor. Vi är inte helt överens i alla frågor men vi är beredda att överbrygga dessa skillnader för att tillsammans stå på rätt sida om anständighetens gräns.

Därför är det en självklarhet att svara upp till det styre som nu presenterats. Vi vill hitta en gemensam väg och bilda en stark opposition i Sölvesborg. Blockpolitiken tycker vi borde vara över och bred samverkan bör istället stå på agendan. En stor majoritet av väljarna i kommunen valde inte Sverigedemokraternas valsedel.

Därför kommer vi tillsammans att forma en aktiv oppositionspolitik baserad på våra grundläggande värderingar och vår kärlek till Sölvesborg. Vi ska driva den med kraft och gemenskap som en motkraft till den toppstyrda maktkonstellationen. Vi vet att det är en förmån att få väljarnas förtroende och vi vet att makt ska hanteras varsamt.

Att styra en kommun kräver omtanke om sina medmänniskor och att sätta det gemensamma samhällets intressen före sina egna privata. Detta är det minsta sölvesborgarna kan kräva av ett framtida styre.

Johanna Beijer (S)

Ulf Svensson (C)

Lars Lamberg (L)

Sölvesborg

 

facebook Twitter Email