VALMANIFEST MED REGIONAL TWIST

Tisdagen den 28 augusti presenterade Socialdemokraterna sitt nationella valmanifest. Huvudnyheten i manifestet var att Socialdemokraterna vill införa en så kallad familjevecka, dvs 5 dagars ledighet för respektive förälder till barn mellan 4-16 år. Förutom denna stora nyhet innehåller manifestet 94 punkter ytterligare som samlat ger oss det största trygghetsprogrammet i modern tid.
  • Nu när det går bra för Sverige ska det komma alla till del säger Heléne Björklund, distriktsordförande och riksdagskandidat i Blekinge. Familjeveckan är något som berör drygt 13 100 barnfamiljer i Blekinge. Detta är främst en jämllikhetsreform som syftar att till metallarbetaren och undersköterskan också ska ha möjlighet att ta ledigt i samband med lov- och studiedagar. Det är en reform för mer tid med barnen och för många ungdomar som idag sitter hemma själva under loven. Men för oss finns det ytterligare ett perspektiv. Detta innebär en stor möjlighet för länets fina besöksnäring att växa. Ett stort besöksmål som Ronneby Brunn till exempel räknar med att omsättning kan öka och att man kanske till och med kan anställa någon ytterligare.
  • För mig är våra stora satsningarna på skolan också väldigt viktiga. Med en bra skola ger vi våra unga bästa förutsättningar att möta framtiden. Vi vill invetstera rejält för en mer jämlik skola och satsa rejält på lärarna. Här vill jag, som själv är lärare, lyfta fram vår satsning på läraraspiranter och en bättre utbildning. Detta kan vi göra för att vi investerar i välfärden istället för att sänka skatten säger Heléne.
  • En avgörande faktor för männikskors trygghet är att samhället är starkt när vi behöver det bäst säger Suzanne Svensson, riksdagskandidat för Socialdemokraterna Blekinge. Tack vare att vi väljer att investera i välfärden istället för att sänka skatten kan vi tillföra välfärden i Blekinge 315 miljoner årligen fördelat mellan kommuner och landsting. Det innebär att såväl sjukvård som skola och omsorg får välbehövliga resurstillskott.
  • I det starka samhället ska du inte behöva bli fattig när du blir äldre. Vi har under mandatperioden avskaffat den så kallade pensionärsskatten för de allra flesta. Vi har höjt bostadstillägget för de med allra lägst pensioner. Nu vill vi gå vidare. Vi vill höja pensionen för de som varit vanliga löntagare med cirka 600 kr per månad i ett första steg. Detta innebär att drygt 24 000 pensionärer i Blekinge får höjd pension. Långsiktigt vill vi öka inbetalningarna till pensionssystemet så alla ska kunna ha minst 70 procent av sin tidigare lön i pension. Innan 2020 ska den så kallade pensionärsskatten vara avskaffad för alla.


Mer information
Heléne Björklund, 070-811 32 21
Suzanne Svensson, 070-818 26 93

facebook Twitter Email