Krafttag mot den psykiska ohälsan hos barn och unga

Vallöfte: Var du än bor i Blekinge ska vi möta den psykiska ohälsan hos barn och unga med krafttag.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat under en tid. Att bryta denna utveckling är en av vår tids stora utmaningar. Ohälsan hos barn och unga kan ha flera orsaker och därför behöves en mångfald av insatser som utgår från barnets eller den unges behov.

Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla ohälsan ger stora vinster, både mänskligt och för samhället. Att olika instanser som möter barn och unga samverkar på ett smidigt sätt är också centralt

– Vi har så mycket resurser när vi använder dem gemensamt, säger Heléne Björklund, ordförande för Socialdemokraterna i Blekinge. Nu vill vi kraftsamla med kommunerna och landstinget för att minska ohälsan hos barn och unga. Det blir ett av våra gemensamma vallöften för nästa

mandatperiod.

– Vi ska gemensamt i Blekinge bygga ut omhändertagandet av barn och ungas psykiska ohälsa. Det innebär att vi avsätter mer pengar till skolans elevhälsa och vi bygger ut första linjens vård för barn och ungdomar

kopplat till vårdcentralerna. Vi ska också ha bra ungdomsmottagningar och en bra specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, säger Kalle Sandström Landstingsstyrelsens ordförande.

I morgon firar vi Första maj på många platser i Blekinge. Det här löftet kommer att presenteras från alla våra talarstolar.

 

facebook Twitter Email