Rekordexport skapar integration i Blekinge

Den svenska exporten slår rekord – varuexporten ökade med 10 % förra året. Vi har aldrig exporterat så mycket som vi gjorde 2017. Ungefär 1,4 miljoner människor går till jobbet tack vare exporten. När det går bra för Sverige ska det komma alla till del.

Blekinge ökar mest i Sverige.Bland alla län i hela Sverige så ökar exporten allra mest i just Blekinge. Här ökade exporten med hela 43 % under förra året. I Blekinge har 19 000 personer ett jobb som är beroende av exporten. För att det ska bli ännu fler exporterande företag och nya anställningar krävs ett aktivt arbete från många aktörer och inte minst stöd från samhället. Just därför är jag glad att idag kunna inviga Blekinges regionala exportsamverkan.

Exporten bidrar till välfärd.När allt fler jobbar, vi är 300 000 fler jobbar nu jämfört med 2014 då denna regeringen tillträdde, ökar våra gemensamma resurser till välfärden. Fler som jobbar innebär att fler bidrar till att vi ska klara utmaningarna inom skolan, vården och omsorgen. Det ger oss också möjligheten att öka tryggheten genom att anställa fler poliser och ge ökade anslag till försvaret.

Exporten bidrar till integration.Att exporten ger fler jobb ökar också möjligheten att klara integrationen av de som kommit till vårt land de senaste åren. Genom snabb matchning och utbildningsplikt ska vi stärka de som kommit till oss för att ge dom möjlighet att komma i jobb snabbare. För oss är det viktigt att alla som kan jobba ska jobba. Gör din plikt – kräv din rätt har alltid varit ett rättesnöre för socialdemokratin och ska så vara även i denna fråga.

Moderaterna skapar otrygghet.Högern med moderaten Ulf Kristersson i spetsen vill istället ha fler jobb med lagstiftade högstalöner. Samtidigt vill de sänka skatten mest för de som har mest. Men deras politik leder varken till bättre välfärd eller integration – den skapar ökande klyftor och otrygghet.

Socialdemokraterna för välfärd och integration.Den svenska modellen bygger på att utveckling och trygghet går hand i hand. Genom en växande export kan vi investera i välfärden och skapa förutsättningar för jobb och integration. Därför går vi socialdemokrater till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Ann Linde (S), EU- och handelsminister

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email