Pressmeddelande med anledning av turerna kring Transportstyrelsen

Med anledning AB händelserna i Transportstyrelsen och den regeringsombildning som presenterades den 27 juli 2017 finns här ett pressmeddelande från distriktsordförande Helene Björklund.

De senaste dagarna har nyhetsrapporteringen i Sverige dominerats av händelserna i samband med att Transportstyrelsen utkontrakterat stora delar av sin IT-drift. Frågan har fått två dimensioner, dels hur den hotat rikets säkerhet när säkerhetsklassat material funnits i de system som omfattats av beslutet om utkontraktering. Och dels om hur informationshanteringen ägt rum mellan olika departement och ministrar i regeringen.

  • Först vill jag säga att det är ett allvarligt läge när Transportstyrelsens Generaldirektör uppenbarligen mot svensk lag beslutat att utkontraktera driften av IT-system som innehåller för rikets säkerhet viktiga uppgifter säger Helene Björklund, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Blekinge.
  • Jag är därför glad för att SÄPO tidigt upptäckte detta och dels tog inistiativ till en förundersökning mot generaldirektören men framför allt vidtog åtgärder tillsammans med andra myndigheter för att minimera skadan av händelsen. Som jag förstår det är nu bedömningen från den nya myndighetsledningen i Transportstyrelsen, SÄPO samt Försvarsmakten att inga känsliga uppgifter har läckt ut. Men jag vill understryka allvaret att det ens fanns en risk att så skulle kunnat ske.
  • I likhet med statsminsterna välkomnade jag en granskning i KU om detta. Det är fullt rimligt med en anmälan och att utskottet gör en ordentlig granskning. Inte minst för att förhindra att detta ska kunna hända igen. Det är också bra att statsministern internt ser över hur informationhanteringen ska gå till framöver, fortsätter Helene.

På kvällen den 25 juli var samtliga partiledare inbjudna av statsministern för att få information om läget i ärendet. Man hade alla möjligheter att ställa de frågor man ansåg nödvändiga. Samma sak gällde att statsråden för infrastruktur, försvar och inrikesfrågor informerade sina respektive utskott och även där gavs chansen att ställa de frågor man önskade. Dagen efter, på morgonen den 26 juli, meddelade ledarna för de fyra alliansparterna att man avsåg begära att talmanen ska kalla in riksdagen snarast för att behandla en misstroendeomröstning gällande statsråden för infrastruktur, försvar och inrikesfrågor.

  • Det är nu som jag tycker att hela diskusisonen gått över styr säger Helene Björklund. Misstroendeförklaring är riksdagens tyngsta vapen och ska användas med restrektivitet. Istället borde man man samverka och hitta ansvarsfulla lösningar för att hantera en allvarlig situation.

Under förmiddagen den 27 juli meddelar statsminister Stefan Löfven ombildar sin regering. Statsråden Johansson och Ygeman avgår men försvarsminister Hultqvist blir kvar. Statsministern menar att Hultqvist inte har någon skuld alls i händelserna på Transportstyrelsen eller i den myndighet som granskat ärendet.

  • I det läge vi står i är detta det minst dåliga alternativ som statsministern hade att välja säger Helene. Jag tycker det är bra att statsministern så tydligt säger att Peter Hultqvist är försvarsminister i hans regering. Att rikta misstroende mot honom i deta ärende saknar helt grund.
  • Jag tycker statsministern visar på ett tydligt ledarskap och tar ansvar för Sverige i en svår situation. Jag känner de nya statsråden personligen och har stort förtroende både för Heléne Fritzon och Tomas Eneroth. De är båda väldigt kompetenta och pragmatiska vilket behövs i denna situation. Jag välkomnar också att vi får flera tunga statsråd från södra Sverige som har bra kunskaper om Blekinges förutsättningar.
  • Jag hoppas att vi nu kan återgå till politiska diskussioner om hur vi vill att Sverige ska utvecklas. Hur vi ska ta tag i de utmaningar vi står framför i närtid samt att skapa ökat förtroende för politiken och demokratin avslutar Helene.
facebook Twitter Email