Pressmeddelande – förvirrande besked om PSA-screening

Alliansledaren Alexander Wendt (m) vilseleder Blekingeborna i frågan om PSA-screening.

I går torsdag hanterade Nämnden för Blekingesjukhuset frågan om PSA-screening. En enig nämnd beslöt då att Blekingesjukhuset ska följa Socialstyrelsens rekommendation att inte införa screening för prostatacancer med PSA-prov. Även Blekingesjukhusets verksamheter anser att nackdelarna med allmän screening i dagsläget är för stora.

  • På mötet igår var samtliga partier överens om att Blekinge ska följa Socialstyrelsens rekommendationer för hur vård ska bedrivas, och att detta alltså även gäller prostatavården, säger Christel Friskopp (s), ordförande i Nämnden för Blekingesjukhuset.
  • Därför är uttalandet idag från Alliansledaren Alexander Wendt (m) högst märkligt och förvirrande. Antingen är alliansens politiker i nämnden inte överens med alliansens gruppledare, eller så vilseleder hela det nya styret både Blekingeborna och verksamheten.
  • Wendts uttalande både förvirrar och förvillar. Blekinge har alltid följt Socialstyrelsens rekommendationer om hur vård ska bedrivas, utifrån bland annat kraven på patientsäkerhet och evidens.
  • Vi tolkar Wendts besked som att Alliansen trots beslutet i nämnden igår, kommer att införa screening redan nästa år. Därmed går man inte bara emot ett enigt beslut i den politiskt ansvariga nämnden, utan också tvärt emot Socialstyrelsens rekommendationer.

Beslutet i går på Nämnden för Blekingesjukhuset, innebär också att Blekinge, tillsammans med andra landsting och regioner, kommer att delta i ett nationellt arbete inom prostatavården, initierat av bland andra RCC (Regionalt Cancercentrum). Uppdraget är att hitta andra insatser som kan förbättra såväl det förebyggande arbetet som diagnostiken, utan att riskera de nackdelar som en så kallad allmän screening med PSA-prov anses medföra.

 

För frågor, kontakta gärna

Christel Friskopp (s)

0733 54 48 85

 

 

facebook Twitter Email