Nya körkortslånet förbättrar jobbmatchningen

Nu levererar vi socialdemokrater på ytterligare ett av våra vallöften inför valet 2014, CSN-lån för körkortsutbildning. Att ha körkort ökar chansen till arbete. Från och med den 1 september inför regeringen möjligheten för arbetslösa att ta CSN-lån för körkortsutbildning. Det är en viktig reform för att få fler personer i arbete men även för ett rättvisare samhälle.

Sveriges ekonomi är stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Men den positiva utvecklingen hotas av att det råder stor och växande brist på arbetskraft inom många yrken.

Vi behöver dig mer än någonsin! Bli medlem och engagera dig i vårt parti! 

För många av de lediga jobb som finns kräver arbetsgivaren att de sökande ska ha körkort. Det är dessutom ofta ett krav även för de arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Detta försvårar för bland annat unga människor, som ännu inte fått sitt första jobb, att komma ut på arbetsmarknaden. Många arbetslösa har dessutom små ekonomiska marginaler och att ha råd med en körkortsutbildning kan då vara svårt eller till och med omöjligt.

För att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden kommer därför arbetslösa i åldrarna 15-47 år att kunna ta statligt lån genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), för B-körkortsutbildning. Lånet kan vara upp till 15 000 kr och ges endast för en utbildning vid en körskola som har tillstånd från Transportstyrelsen. Under 2019 har vi också för avsikt att utöka målgruppen för körkortslånet till unga i åldern 19–20 år som har avslutat en gymnasieutbildning.

När beslutet i veckan röstades igenom i riksdagen var alla partier eniga, utom Sverigedemokraterna. Som enda riksdagsparti röstade de emot förslaget att införa möjligheten för CSN-lån till körkortsutbildning. Det är tråkigt, men inte förvånande, att de än en gång motsätter sig de förslag som värnar de svagaste grupperna i samhället och gör det svenska samhället starkare.

För den nya möjligheten till körkortslån kommer att bidra till ett mer jämlikt samhälle och att fler arbetssökande får den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Suzanne Svensson, riksdagsledamot (S) i Trafikutskottet

Magnus Manhammar,  riksdagsledamot (S) i Arbetsmarknadsutskottet

 

facebook Twitter Email