Nu höjer vi ribban i sjukvårdens första linje

Nu höjer vi ribban i sjukvårdens första linje. Alla ska få svar samma dag i telefon.

Blekinges vårdcentraler ligger både bra och mindre bra till, när tillgängligheten mäts för den så kallade vårdgarantin. Samtidigt kan alla vårdcentraler bli ännu bättre.

Idag presenterar socialdemokraterna tre satsningar – för bättre tillgänglighet till vårdcentralen och en mer nära sjukvård. 

  •  Svar samma dag du ringer din vårdcentral. 
  • Kvällsöppen vårdcentral i din kommun. 
  • Blekinge ska ha en egen digital vårdcentral. 

 

Flera av landstingets vårdcentraler svarar samma dag i telefon. Bland andra Rödeby vårdcentral och Jämjö vårdcentral besvarar drygt 90 % av samtalen samma dag. För t ex Olofströms vårdcentral är motsvarande siffra drygt 80 %. Men det finns också vårdcentraler med betydligt lägre resultat, och några klarar ibland bara att svara på drygt hälften av samtalen samma dag. 

I primärvården finns även en vårdgaranti om besök hos läkare inom sju dagar. Därtill en utökad vårdgaranti som gäller från nästa år, om besök hos annan specialiserad vårdpersonal inom tre dagar. Även här visar flera av landstingets vårdcentraler en bra måluppfyllelse, bland andra Samariten i Karlshamn, Ronneby och Trossö vårdcentral där fler än 90 % av patienterna fått träffa läkare inom sju dagar. Men även för besöksgarantin finns det vårdcentraler som måste bli bättre. 

Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s) om vårdgaranti och kvällsöppen vårdcentral: 

– Primärvården är sjukvårdens första linje. Det är dit vi först ska vända oss, om vi inte är akut eller livsfarligt sjuka eller skadade. En

bra första linje måste kunna svara snabbt och boka tid för besök utan långa väntetider. Det är fullt förståeligt att patienter som inte kommer fram på telefon blir irriterade. Och vi är såklart inte heller nöjda när tillgängligheten inte är riktigt bra. Vi ska kunna erbjuda en jämlik och bra vård i hela länet. 

– Vårdgarantin om svar samma dag är en viktig vårdgaranti. Liksom den om läkarbesök inom sju dagar eller en bokad tid hos annan vårdspecialist t ex sjukgymnast eller distriktssköterska, inom tre dagar. Ytterst handlar faktiskt alla kvalitetskrav på sjukvården om patientsäkerhet. 

– Kvällsöppen vårdcentral i din kommun, är Steg 2 i den satsning vi redan inlett i Olofström och Sölvesborg, där vårdcentralen i har öppet en kväll i veckan. Nu ska det bli likadant i dom övriga kommunerna. Vi är medvetna om att det inledningsvis inte blir alla kvällar i veckan, men den långsiktiga ambitionen ska vara en kvällsöppen vårdcentral varje kväll, och det är särskilt viktigt i Ronneby, Olofström och Sölvesborg där vi inte har en jourcentral. 

Kalle Sandström, finanslandstingsråd (s) om digital vårdcentral: 

– Vi kan inte bara sitta still i båten och se på, när patienter vänder sig till en så kallat doktor på nätet. Ibland med anledningen att de inte kommer fram till våra vårdcentraler i Blekinge. Ett besök som både patienten och vi som landsting får betala för 

– Vi behöver börja planera på allvar, för en digital vårdcentral i Blekinge. Men vi ska göra det utifrån tuffa kvalitetskrav. När vi planerar för en digital vårdcentral är utgångspunkten att den dels finnas i Blekinge, dels bemannas av vår vårdpersonal. Det menar vi är en bra garant för en bra patientsäkerhet och höga kvalitetskrav för t ex journalföring, remisser och en god vård 

facebook Twitter Email