Moderaternas närakut är ingen akut!

Moderaternas närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter moderatledaren Alexander Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen.

Det blev ett sent besked men det är ändå bra, eftersom även Alexander Wendt nu säger som det är. Att hans närakut inte är en riktig akutmottagning Dessvärre fortsätter Wendt att skapa förvirring genom att blanda ihop begreppen.

Det Wendt fortsätter att kalla närakut i Karlshamn ska ta emot akuta skador och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Men i Karlshamnfinns redan en Jourcentral, för akuta skador och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Med tillgång till både röntgen och labb, och öppet vardagar 17 – 21 och helger 8 – 21. Wendt kunde alltså lika gärna föreslagit att Jourcentralen i Karlshamn ska ha dygnsöppet.

På det Wendt kallar närakut ska personalen kunna konsultera specialister genom en länk via datorskärm. Eller så blir patienter hänvisade till en doktor på nätet. Den som trott att det ska vara doktor och andra specialister på plats dygnet runt, trodde alltså fel.

Wendt kallar dessutom sin närakut för Sveriges modernaste. Men Jourcentralens personal kontaktar redan idag specialister när så behövs. Dessutom på nära håll; Akutmottagningen i Karlskrona. Sjukvården kommer att behöva använda både mer och ny teknik, om det kan vi vara överens. Men det finns modernare lösningar än dom Wendt hänvisar till.

På frågan om finansiering, är Wendt fortfarande svaret skyldig. I alliansens gemensamma budget för 2019 finns inga pengar avsatta. Så hur mycket kostar det, Alexander Wendt? Det kommer inte att räcka med de eventuellt 20 miljoner ni hänvisar till som alliansens statsbidrag till sjukvården. För du har ju dessutom lovat jourcentraler i varje kommun.

Ditt förslag innebär att läkare ska flytta från mottagningar på vårdcentraler och sjukhuset och även från operationer, för att sitta och vänta på patienter på ytterligare tre eller fyra mottagningar. Alltså kommer vårdköerna att öka. Är det verkligen rimligt, Alexander Wendt?

Enligt planen för framtidens hälso- och sjukvård som sjukvården ska vårdcentralerna ta ett utökat ansvar, ambulanssjukvården ska utökas och hela sjukvården ska, i samverkan med kommunernas hemsjukvård, mobila läkarteam och sjukhusets akutavdelningar, stärka vården för de som behöver den mest, framförallt äldre. Varför vill du riskera detta?

Vi har presenterat ett politiskt program där vi håller fast vid den inslagna linjen och vill genomföra tre reformer för att förbättra tillgängligheten på vårdcentralerna:

Alla ska få svar och en första bedömning per telefon samma dag man ringer.

Fler vårdcentraler ska ha kvällsöppna mottagningar. En digital och nätbaserad vårdcentral ska öppnas i Blekinge.

 

Med en S-ledd regering blir det fler än 20 välfärdsmiljoner till Blekinges sjukvård och vi kan fortsätta utveckla både vårdcentraler, sjukhusets specialistvård, psykiatrin och tandvården.

 

(S)-landstingsråden Kalle Sandström och Christel Friskopp

 

facebook Twitter Email