Lösningen är inte att BTH lägger ner i Karlshamn

Just nu utvecklas såväl Sverige som Blekinge starkt. Företagen ropar efter arbetskraft med rätt kompetens samtidigt som allt för många står utan jobb. I ett sånt läge är det inte en lösning att minska tillgången till högre utbildning. För att vi i Blekinge ska kunna nyttja den positiva utvecklingen på bästa sätt måste möjligheten till utbildning öka.

– Att ledningen för Blekinge Tekniska Högskola nu signalerar att lärosätet vill lämna Karlshamn är fullständigt oacceptabelt.

Lösningen är istället att skapa fler utbildningsplatser i Blekinge, säger Region Blekinges ordförande Christina Mattisson (S), som tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund inlett ett arbete för att påverka regering och departement att öka antalet utbildningsplatser i Blekinge.

– Sveriges näringsliv och offentlig sektor har ett stort behov av ingenjörer och annan högskoleutbildad personal som exempelvis sjuksköterskor, säger Christina Mattisson. Lösningen för Blekinge och Sverige är fler utbildningsplatser, inte färre.

Christina Mattisson och Berit Andnor Bylund gav direkt, när planerna blev kända för några veckor sedan, regiondirektören och länsrådet i uppdrag att förbereda en länsuppvaktning hos statssekreterare och departement för att få mer resurser till utbildningsplatser i Blekinge.

– Högskolans betydelse för Blekinge handlar om mer än kompetensförsörjning, säger Christina Mattisson. Det handlar om att ha resurser att utveckla regionens näringsliv, bli attraktivare för företagsetableringar och inflyttare. Därför bör högskoleverksamhet helst finnas i alla kommuner i regionen.

Christina Mattisson menar att det vore förödande att rasera den kunskapsintensiva miljö som byggts upp runt Netport Science Park, där BTH har en nyckelroll.

– BTH är en viktig motor i Blekinges utveckling och tillväxt, säger Christina Mattisson. NetPort Science Park är en unik miljö som genom samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och högskola genererat flera framgångsrika företag inom spelindustrin, men även inom andra IT-relaterade branscher. Den miljön bör utvecklas inte raseras, säger regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S).

 

För kommentarer:

Christina Mattisson (S), Regionstyrelsens ordförande,  0709-31 30 09

facebook Twitter Email