Kostnaden för hyrläkare fortsätter att minska

Hyrberoendet är ett gissel för sjukvården i hela landet. Men våra verksamheter visar att det går att förändra. 

Alla landsting och regioner har beslutat att dra ner på hyrpersonal i vården och har en gemensam målsättning för arbetet. Med olika åtgärder och insatser ska landsting och regioner vara oberoende av bemanningsföretag från januari nästa år. 

Beroendet av bemanningsföretag drar stora resurser och försvårar sjukvårdens möjligheter att anställa fler egen personal. Det innebär också att patienter träffar olika läkare eller sjuksköterskor och den viktiga kontinuiteten i vården går förlorad. Patienter säger ofta att de känner sig otrygga när de inte kan få träffa samma läkare som förra gången. Med ständigt ny personal i vården ökar också risken för fel i vården och det viktiga patientsäkerhetsarbetet försvåras. 

Landsting och regioner har kommit olika långt i arbetet att minska beroendet av bemanningsföretag i vården. Tidigt i våras presenterades siffror för första kvartalet 2018 – och Landstinget Blekinge var då bland de nio bästa i landet. 

Nu kan vi konstatera att trenden fortsätter. En uppföljning efter sex månader visar att verksamheternas handlingsplaner och aktiva arbete ger resultat. 

– Vi har ytterligare minskat vårt beroende och därmed även kostnaderna för hyrpersonal, säger landstingsrådet Kalle Sandström (s). Preliminära siffror visar att kostnaderna minskat med en tredjedel jämfört med förra året. 

Den interna uppföljningen efter första halvåret 2018 visar att landstingets kostnader minskat med drygt 20 miljon kronor jämfört med samma period 2 (2) 

förra året. Enligt redovisningen har kostnaden under andra kvartalet minskat med drygt 13 miljoner. Även sommarmånaden juli visar på fortsatt minskat beroende av inhyrd personal motsvarande runt 5 – 6 miljoner kr. 

Kalle Sandström, landstingsråd (s): 

– Det här är preliminära siffror men det besked vi får nu är alltså att trenden från i våras fortsätter. Det stora hyrberoendet är ett gissel för hela sjukvården men våra verksamheter visar att det går att förändra. 

– Samtidigt som vi inte är framme än vid det oberoende som både politiken och verksamheterna vill ha, tror vi inte på ett tvärstopp redan i januari nästa år. Då skulle vårdcentraler behöva stänga och väntetiderna öka även till sjukhusets mottagningar. 

facebook Twitter Email