HISTORISKA ARRENDEN DEBATTERAS I RIKSDAGEN

I dagarna tre håller den nyvalda Riksdagen en allmänpolitisk debatt. Den nyvalda ledamoten Heléne Björklund från Sölvesborg deltar idag i debatten och hon tänker fokusera på att lyfta frågan om friköpslag för de historiska arrenden från 1600-talets feodalsamhälle.

Ett historiskt arrende innebär att en arrendator av jordbruksmark saknar rätt att friköpa de gårdar man i århundranden brukat och utvecklat. Trots att släkten investerat tid, kraft och pengar kan ägaren av arrendet vid varje ny arrendeperiod höja avgiften utan att själv ha investerat en krona.

  • Jag är stolt över mycket i vårt fina land. Vi har kanske världens mest utvecklade land gällande demokrati, jämställdhet, offentlig insyn och andra saker vi förknippar med ett öppet och modernt samhälle. Men det saknas inte utmaningar. De historiska arrendena är en sådan. Vi kan inte ha ett system som förvägrar jordbruksarrendatorer att friköpa de gårdar som man i generationer bebott, bebyggt och brukat, säger Heléne Björklund.
  • För mig kommer denna frågan nära. Vi har grevar som äger arrenden och debiterar ut avgift för dessa utan att investera en krona själva. Jag kommer att lyfta ett exempel från Norregården i Edenryd, där Per-Axel Ohlsson och hans brorson Nils-Åke har arrenderat och brukat jorden i fem generationer. Ett modernt och framtidsinriktat samhälle kan inte ha kvar denna typ av pinsamheter från förr.

 

För att stärka sin argumentation ytterligare kommer Heléne att bjuda in dokumentärfilmaren Per Anders Rudelius till riksdagen för att visa ledamöterna sin dokumentär ”Greven och Frälsebönderna”. Den visar en vardag som är allt annat än modern i Sverige. Heléne har också skrivit en motion, tillsammans med Annelie Karlsson (S) i Kristianstad, om att införa en friköpslag

Mer information
Heléne Björklund, 0708-113221

facebook Twitter Email