Historisk omröstning

Onsdagen den 14 november var Blekinges två socialdemokratiska riksdagsledamöter med om en historisk omröstning i riksdagen.

Heléne Björklund och Magnus Manhammar röstade ner moderaternas Ulf Kristersson som blivande statsminister. Därmed stoppades en statsminister som ville bilda Sveriges mest konservativa regering någonsin. En M-KD-regering som skulle komma att behöva ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna i fråga efter fråga, under fyra år, för att få igenom sin politik.

Det har nu gått över två månader sedan riksdagsvalet och många väljare är irriterade över att regeringsbildningen tar tid. Heléne Björklund anser att demokrati ska få ta tid.

– Jag tycker att det visar att de flesta partier faktiskt anstränger sig för att stå fast vid vad de lovade före valet, säger Heléne Björklund. Och vill skicka respekt till Centern och Liberalerna som trots stor press från många håll, höll vad de har lovat, att inte sätta sig i en regering som behöver aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

– Det finns en risk att den här regeringsbildningen kommer att dra ut ännu mer på tiden, men jag tycker egentligen det är värst att svenska folket går miste om investeringar i bättre välfärd när övergångsregeringen inte får lägga en budget med politiska reformer, säger Heléne Björklund.

Dagen efter gav talman Andreas Norlén sonderingsuppdraget till Annie Lööf. Magnus Manhammar tror att hon har betydligt bättre chanser än Ulf Kristersson:

– Regeringsfrågan handlar i grunden om vilket samhälle vi vill ha. Som socialdemokrater kommer vi alltid stå upp för att Sverige ska fortsätta stå för de grundläggande värderingar om demokrati och allas lika värde. Runt hörnet väntar Sverigedemokraterna på att förändra Sverige genom att bland annat inskränka människors demokratiska fri- och rättigheter.

Han fortsätter:

– Det är i det vägvalet som Centerpartiet och Liberalerna röstade NEJ till Kristerssons SD-stödda regering. Det hedrar C och L och visar att de sätter demokrati framför kortsiktig makt. Det gör att Lööf även kan ha betydligt bättre chanser än Kristersson att lyckas med det sonderingsuppdrag hon nu fått av talmannen, tror Magnus Manhammar.

Nu ska alltså Annie Lööf försöka sondera fram ett framtida regeringsunderlag. Heléne Björklund hoppas att hon kommer fram till följande lösning:

– Jag hoppas på en mittenregering som klarar av att utveckla välfärden och hålla Sverigedemokraterna utanför makt och inflytande i svensk politik.

Se Heléne berätta mer om omröstningen på vår Facebooksida

facebook Twitter Email