Helene föreslås toppa riksdagslistan

Valberedningen för Socialdemokraterna i Blekinge är nu klara med sina förslag till riksdagslista och kandidater till regionråd. Distriktsordförande Helene Björklund från Sölvesborg föreslås toppa riksdagslistan.

– Valberedningens arbete har gått bra säger Marie Sällström som är ordförande i valberedningen. Vi har haft konstruktiva och bra diskussioner och presenterar nu ett helt enigt förslag till distriktskongressen. Jag tycker riksdagslistan ser spännande och bra ut. Det var självklart för valberedningen att sätta Helene på plats ett på listan. Förutom att det är en tradition att partidistriktets ordförande toppar listan är Helene en mycket stark kandidat med ett brett kontaktnät. Hon sitter i partistyrelsen och kommer att föra Blekinges talan på ett utmärkt sätt tillsammans med sina kommande kollegor. Att Magnus och Suzanne finns kvar ger oss också en kontinuitet och dessa båda tillför såklart mycket med sina respektive erfarenheter och kunskaper.

Inför valet har det diskuterats mycket om hur de äldres röst ska tas till vara. Ett viktigt inslag är att det finns representanter för pensionärerna på listorna inför valet.

Vi hade en diskussion om de äldres representation inom valberedningen. Jag är mycket glad över att Anita Håkansson från Fridlevstad tackade ja till att stå på plats nio på vår lista. Anita har ett brett kontaktnät över hela länet och är dessutom aktiv inom pensionärsrörelsen och även på många andra håll. Som helhet tycker jag vi har ett förslag till lista som ser spännande ut avslutar Marie angående riksdagslistan.

I och med den nya mandatperioden så kommer en organisationsförändring att ske på den regionala nivån. Landstinget och Region Blekinge kommer att gå upp i en gemensam organisation. Det innebär också en ny politisk organisation.

Jag ser fram emot den nya regionala organisationen säger Helene Björklund, ordförande för socialdemokraterna i Blekinge. Det kommer att innebära att Blekinge får en enad röst utåt och jag tror också att vi får en starkare organisation som kommer att gynna alla oss blekingar. Vi siktar såklart på att göra ett minst lika bra val som vi gjorde senast säger Helene vidare. Vi kommer att nominera tre ledande kandidater inför Regionvalet. Men det är såklart valresultatet som avgör vem som tillsätter vilka uppdrag säger Helene.

– Valberedningen föreslår Kalle Sandström till vår kandidat som regionstyrelsens ordförande säger Marie Sällström. Kalle har en bred erfarenhet av såväl de viktiga sjukvårdsfrågorna som de regionala utvecklingsfrågorna. Det är viktigt att den som besätter posten som regionstyrelsens ordförande har just dessa erfarenheter. Det är ett stor och komplext uppdrag.

– Vidare föreslår valberedningen att vi nominerar Christina Mattisson som regionråd och ordförande för den nya regionala utvecklingsnämnden. Christina har erfarenhet av att ha jobbat med dessa frågor sedan 2012 som nuvarande ordförande i styrelsen i Region Blekinge. Christina är mycket respekterad för sina kunskaper inom området och är verkligen sugen på att jobba vidare med dessa frågor. Ett viktigt perspektiv i sammanhanget är att Christina även har en bred kommunalpolitisk erfarenhet då samverkan med kommunerna kommer att bli avgörande för att lyckas i uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Avslutningsvis föreslår valberedningen att nominera Christel Friskopp till regionråd och ordförande i den nya hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta är ett mycket tufft uppdrag som verkligen kräver en som behärskar sakfrågan och det politiska hantverket. Christel har, som nuvarande ordförande i nämnden för Blekingesjukhuset, påbörjat ett viktigt utvecklingsarbete med framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Det arbetet är långt ifrån klart och det känns helt naturligt att Christel får chansen att bygga vidare på det arbetet in i den nya organisationen säger Marie avslutningsvis.

Här följer förslaget till riksdagslista i sin helhet:

1. Helene Björklund, Sölvesborg, 45 år
2. Magnus Manhammar, Karlskrona, 37 år
3. Suzanne Svensson, Karlshamn, 60 år
4. Richard Pelle Vidén, Olofström, 37 år
5. Malin Norfall, Ronneby, 35 år
6. Lars Hildingsson, Karlskrona, 45 år
7. Elina Gustafsson, Karlskrona, 29 år
8. Imad Omairat, Karlshamn, 35 år
9. Anita Håkansson, Karlskrona, 73 år
10. Magnus Johannesson, Ronneby, 53 år
11. Pirjo Veteli, Olofström, 60 år
12. Albin Ottosson, Sölvesborg, 23 år
13. Chatarina Holmberg, Karlskrona, 52 år
14. Daniel Deleuran, Karlskrona, 29 år
15. Annette Rydell, Ronneby, 53 år
16. Patrik Sjöstedt, Olofström, 53 år
17. Catharina Christensson, Ronneby, 48 år
18. Ayman Fares, Sölvesborg, 19 år
19. Lena Sandgren, Karlshamn, 61 år
20. Xhani Badi, Karlshamn, 20 år
21. Marie Everlönn, Olofström, 40 år
22. Alexander Nilsson, Sölvesborg, 21 år
23. Birgitta Möller, Karlskrona, 70 år
24. Tobias Folkesson, Karlshamn, 41 år
25. Kerstin Linde, Karlshamn, 63 år

facebook Twitter Email