Gratis HPV-vaccin för pojkar

Med en S-ledd regering blir det gratis influensavaccin för alla riskgrupper. I Blekinge tar vi dessutom ett steg till. Och inför HPV-vaccin även för pojkar redan nästa år.

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen. Sedan 2012 erbjuds flickor i årskurs 5 – 6 gratis vaccination mot HPV. Folkhälsomyndigheten liksom smittskyddsläkare har rekommenderat att även pojkar ska erbjudas vaccin mot HPV, för att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män.

Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s):
– Vi kommer att införa gratis vaccin mot HPV även för pojkar. Vi vill att flickor och pojkar ska ha samma rätt till gratis vaccinering, eftersom HPV-virus kan utveckla olika cancerformer hos både kvinnor och män.
– Vi har väntat på ett nationellt beslut om avgiftsfri vaccinering mot HPV även för pojkar. Alltså har vi avvaktat med att ta ett eget beslut. Men diskussioner pågår fortfarande och det tycks dröja ytterligare, och nu vill vi inte vänta längre. HPV-vaccinet är upphandlat nationellt, vilket underlättar för ett snabbt beslut i Landstinget Blekinge om gratis vaccin även för pojkar i Blekinge.

Vi ska erbjuda gratis influensavaccin för alla riskgrupper

I Blekinge är det sedan flera år gratis för alla över 65 år, att vaccinera sig mot influensan. Liksom för gravida, som också är en riskgrupp i det här sammanhanget.

Socialdemokraterna går till val på att satsa en kvarts miljard kr för att äldre och andra riskgrupper ska omfattas av kostnadsfri vaccination mot influensa.

Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s):

– Vi kommer att erbjuda gratis influensavaccin till samtliga de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Alltså äldre över 65 år samt gravida – som vi alltså redan idag erbjuder gratis vaccinering – och de som i och med sjukdom och vissa tillstånd är särskilt utsatta

– När vi säger riskgrupper menar både vi och Folkhälsomyndigheten t ex patienter med kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma eller andra tillstånd som gör att patienten har nedsatt lungfunktion, men även t ex liksom patienter med kronisk hjärtsjukdom.

 I Blekinge tar landstingsfullmäktige beslut varje höst, om nästkommande års patientavgifter.

Kontaktuppgifter:
Christel Friskopp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (s) 0733 54 48 85

facebook Twitter Email