God kollektivtrafik – avgörande för Blekinges utveckling

Det går bra för Blekinge. Vi har växande företag, goda utbildningsmöjligheter och en sjukvård i världsklass. Vi blir dessutom allt fler som väljer att bo i Blekinge och antal jobb och tillväxt går i rätt riktning. Faktum är att Blekinge 2017 hade den snabbaste ökningen av exporten i hela landet. Blekinge blir allt mer attraktivt.

En viktig faktor för att stärka vår region ytterligare är att vi har en bra infrastruktur och goda möjligheter att pendla in och ut från vårt län. En annan är att vi blekingar, på ett enkelt och pålitligt sätt, ska kunna färdas klimatsmart mellan hem, arbete och fritidsintressen. Här spelar en god kollektivtrafik en avgörande roll.

Under den gångna mandatperioden har det samlade Blekinge, kommuner och landsting, gjort avsevärda investeringar i bättre kollektivtrafik. Det började med att vi fick Pågatåg till Karlshamn 2014 och har sedan gått via snabbare och tätare stadstrafik i Karlskrona, Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Vi har skapat en snabbare bussförbindelse mellan Karlshamn och Växjö och vi har börjat utveckla nya sätt att åka kollektivt på landsbygden.

Invigningen av Sturköpendeln markerade starten på utvecklingen av vår skärgårdstrafik. Vi har sedan byggt ut Kustlinjen så vi kan åka båt från Karlshamn till Karlskrona med byte i Ronneby. I Ronneby kan man sedan åka båten genom Ronnebyån upp till centrum. I Karlskrona har det tillkommit en uppskattad Hopp-on Hopp-off linje och en möjlighet att åka båt till Utklippan. Så sent som den 21 augusti invigdes Hasslöpendeln, en buss på vatten som förkortar restiden från Hasslö till Karlskrona. Detta till nytta för såväl turister som vardagspendlare.

Resultatet av dessa investeringar har blivit att antalet resor i Blekinge ökat med cirka 1 miljon och kollektivtrafikens andel av transporterna har ökat rejält. Vi har lyckats göra vardagen enklare för Blekingeborna samtidigt som vi skapat ett mer klimatsmart resealternativ. Men det återstår mer att göra. Nu vill vi gå vidare med att utveckla fler alternativ för kollektivtrafik på landsbygden och inte minst att öka tilliten till tågtrafiken.

Vi arbetar även för att förenkla att resa till och från Blekinge. Vi jobbar för att införa ett snabbtåg till Malmö med en restid på runt 2 timmar från Karlskrona. Vidare jobbar vi för en flyglinje från Ronneby Airport till Frankfurt och ett tågstopp vid flygplatsen i Kallinge. För att klara detta krävs att vi fortsätter att bygga samhället starkt. Stora skattesänkningar ger inte bättre kollektivtrafik och gör inte heller att fler tåg går i tid. Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen för Blekinge och i det arbetet är en god kollektivtrafik en viktig byggsten.

Christina Mattisson (S), regionråd

 

facebook Twitter Email