FULL POTT FÖR BLEKINGE

- Dagens besked från den socialdemokratiskt ledda regeringen är mycket positivt för Blekinge. Staten investerar drygt 3,5 miljarder i länets infrastruktur, det är en historisk satsning i Blekinge säger Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande. Detta är helt enkelt full pott för oss.

Vid en pressträff igår i Olofström berättade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen beslutat att bygga Sydostlänken med byggstart 2024. Idag presenterades den nationella planen för infrastrukturen i sin helhet. Där lämnades besked om att de övriga tre projekt som funnits till diskussion i Blekinge också finns med. Det handlar om investeringar på E22 mellan Ronneby Öst – Nättraby och Lösen – Jämjö samt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge.

  • Dagens besked från den socialdemokratiskt ledda regeringen är mycket positivt för Blekinge. Staten investerar drygt 3,5 miljarder i länets infrastruktur, det är en historisk satsning i Blekinge säger Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande. Detta är helt enkelt full pott för oss.

 

Arbetet med länets infrastruktur har pågått under en lång tid. Först genom att ena länet kring tydliga prioriteringar och sedan genom att förankra dessa i ett sydsvenskt samarbete.

  • Det är många som varit delaktiga i det arbete vi idag ser frukten av säger Christina vidare. Vi har tagit frågorna steg för steg närmare ett förverkligande eftersom vi vet att det är avgörande för länets utveckling att vi har en bra infrastruktur.

 

Allt för länge har infrastrukturplaneringen i Sverige dominerats av att stråken går från nordost till sydväst. Trafikverkets egen kapacitetsutredning visar dock att redan år 2030 kommer mängden gods österut vara större än den som går västerut.

  • Även om detta är en väldigt glädjande dag för Blekinge ska det också framhållas att detta är viktiga investeringar för hela landet. Genom Sydostlänken kommer kapaciteten i godshantering på tåg ökas rejält. Dessutom innebär den att vi avlastar andra banor så persontrafiken blir mer robust och resenärerna kan återfå tilliten till tågtrafiken fortsätter Christina. En utbyggd E22 innebär även att vägkapaciteten till exporthamnarna i Karlskrona och Karlshamn stärks. Det är oerhört bra att regeringen nu visar tydligt att man lyssnat på oss som länge pratat om att vi måste ha ett planeringsperspektiv på infrastrukturen som stämmer överens med den utveckling vi ser framöver. Det är helt enkelt bra politik för Blekinge och Sverige avslutar Christina Mattisson.
facebook Twitter Email