Framtidssatsning för Blekinges ungdomar

Nu ger Socialdemokraterna i Blekinge ett gemensamt löfte inför det fortsatta arbetet i kommuner, landstinget/regionen.

En av länets största utmaningar är kompetensförsörjningen, för såväl privata företag som det offentliga. I stort sett alla arbetsgivare ropar efter arbetskraft och konkurrensen om arbetskraften blir allt tuffare. Detta är en stor utmaning för Blekinge. För att långsiktigt klara av den här utmaningen behöver vi skapa framtidstro hos länets unga, att de behövs i länet och att det finns goda jobbmöjligheter här.

Många unga blekingar lämnar länet för fortsatta studier och arbete. Vi behöver stärka vårt arbete för att både få fler att stanna kvar men också attrahera fler att flytta hit. Samtidigt finns det en grupp av de som väljer att bo kvar som saknar den kompetens som arbetsmarknaden här efterfrågar. Vi måste därför jobba brett, långsiktigt och förebyggande för att underlätta matchningen mellan individen och arbetsmarknaden.

Även om det går bra för Blekinge och företagen växer ser vi behovet av att det skapas fler företag i länet. Att tidigt väcka intresset för att starta företag är därför en viktig fråga för oss.

I dag ser vi att möjligheten, att starta ett UF-företag, ser olika ut i länet och det vill vi ändra på! I någon kommun erbjuds alla elever möjligheten medan det i andra kommuner ser helt annorlunda ut!

Arbetet, med att väcka ungas intresse för entreprenörskap och eget företagande måste börja tidigt, redan i grundskolan. Vi vill därför presentera en rad förslag hur vi kan stötta våra ungdomar att få en ökad kunskap om framtidens arbetsmarknad och möjligheter till eget företagande.

I Blekinge har vi dessutom stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg. För att möta de behoven är vi Socialdemokrater, i alla länets kommuner, överens om att vi behöver en utbildning som säkerställer att man är anställningsbar inom vård och omsorgsyrkena oavsett arbetsgivare.

Vi vill:

  • Att alla elever ska få arbetsmarknadskunskap redan på högstadiet. Detta finns redan beprövat på flera ställen i landet och har visat goda resultat.
  • Att alla elever under sin gymnasietid erbjuds ett UF-år.
  • Att vi bildar ett vård- och omsorgscollege i Blekinge.

 

Om arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap är ett beprövat koncept som finns på flera håll i landet och som visat goda resultat. Konceptet bygger på att offentliga och privata arbetsgivare blir arbetslivets förlängda arm ut i klassrummen och tanken är kort och gott att man pratar med unga om jobb och framtidsyrken. Det handlar om att öka ungdomars kunskaper om vad jobben finns och vägen till jobben. Detta skapar förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden och en starkare kompetensförsörjning över tid.

– Att skapa framtidstro hos våra ungdomar och att klara den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för Blekinges utveckling. Genom att erbjuda arbetsmarknadskunskap knyter vi tidigt kontakt mellan eleverna och länets arbetsgivare. Det underlättar för eleverna att göra medvetna studie- och yrkesval samtidigt som vi långsiktigt säkrar arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Vi skapar helt enkelt en vinnar-vinnar-situation, säger regionrådet Christina Mattisson.

 

Om Vård- och omsorgscollege
Så kallade Vård och omsorgscollege finns på många platser i landet. Tanken är att kunskapen om och statusen för vårdyrkena ska höjas och att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsgivare och de fackliga organisationerna, som kvalitetssäkrar rätt kompentens inom vård och omsorg. Inom deras verksamhet finns både gymnasialt vård- och omsorgsprogram och vuxenutbildningar, exempelvis möjlighet till vidareutbildning till barn- eller äldrespecialistundersköterska. – Undersköterskor i omsorgen vittnar om betydelsen av utbildade kollegor. Arbetets innehåll och kvaliteten i omsorgsarbetet har betydelse och då är utbildning och erfarenhet viktigt.

– Vi ser till exempel att de gamla, som bor hemma idag, har ett större behov av mer avancerade vårdinsatser än för ungefär tio år sedan. Därför är det viktigt att vi har en kvalitetssäkrad utbildning och ser till att de här jobben blir mer attraktiva.

Dessutom är det viktigt att man, mitt i arbetslivet, kan byta yrke och även i det fallet kan ett vårdcollege bli en viktig del i att möta det behovet, säger Magnus Pettersson, kommunalrådskandidat i Ronneby.

 Om UF-företag
Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan. På grundskolan erbjuder de utbildning i bl.a entreprenörskap och på gymnasiet får eleverna starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

– Satsning på Ung Företagsamhet gynnar näringslivet och arbetsmarknaden i Blekinge. Att som ung få kunskaper i att driva UF-företag ger ett självförtroende och erfarenhet som stärker unga i arbetslivet. Det innebär även större förståelse för samhället, regler och lagar kring företagande samt möjligheterna att testa sina idéer. Den drivkraft som unga människor har ska vi ta till vara på och även ge möjlighet till att låta den växa. Alla som driver UF-företag kanske inte blir företagare men de får en erfarenhet med sig och den kan de använda sig av i livet, säger Johanna Beijer, kommunalrådskandidat i Sölvesborg.

 

Kontaktpersoner:

Christina Mattisson, regionråd, Blekinge: 0709-313009

Johanna Beijer, kommunalrådskandidat, Sölvesborg: 070-730 33 72

Magnus Pettersson, kommunalrådskandidat, Ronneby: 070 603 27 51

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email