Christina Mattisson leder (S) i opposition

Onsdagen den 17 oktober samlades Förtroenderådet för Socialdemokraterna Blekinge för att utse representanter för en del uppdrag inom Region Blekinge. Huvudpunkten var att Christina Mattisson från Karlskrona valdes till att leda (S) i opposition.

Övriga val framgår av förteckningen nedan.

2;e vice ordförande Regionfullmäktige

Kalle Sandström, Karlskrona

Revisionen, ordförande

Jan Björkman, Olofström

Revisorer, 2 st

Lesley Appelgren, Karlskrona

Peter Wald, Sölvesborg

Regionstyrelsen ordinarie, 5 st

Christina Mattisson, Karlskrona

Markus Alexandersson, Sölvesborg

Teo Zickbauer, Ronneby

Kjell-Åke Karlsson, Olofström

Christel Friskopp, Karlshamn

Regionstyrelsen ersättare, 5 st

Annelie Rosenqvist, Sölvesborg

Andreas Saleskog, Karlshamn

Hampus Engqvist, Karlskrona

Johanna Beijer, Sölvesborg

Magnus Johansson, Karlskrona

Regionstyrelsens AU ordinarie, 3 st

Christina Mattisson, Karlskrona

Christel Friskopp, Karlshamn

Kjell Åke Karlsson, Olofström

Regionstyrelsens AU ersättare, 2 st

Markus Alexandersson, Sölvesborg

Magnus Johansson, Karlskrona

2;e vice ordförande Regionstyrelsen, tillika gruppledare

Christina Mattisson, Karlskrona

 

Ledamöter och ersättare i övriga nämnder och beredningar utses på Förtroenderådets möte den 20 november.

 

Mer information:

Christina Mattisson, 0709-313009

Magnus Johansson, ombudsman 0708-109850

facebook Twitter Email