Socialdemokraterna i Blekinge ger ett gemensamt vallöfte till barn och unga vuxna. 

Generellt sett mår barn och unga vuxna bra i Blekinge, men det gäller tyvärr inte alla. Främst har den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna ökat över tid. Denna kunskap måste mötas med starka gemensamma resurser och aktiva handlingsplaner. Ohälsan kan ha flera orsaker och därför behövs en mångfald av insatser utifrån barnets eller den unges behov. Alla samhällets aktörer måste bli bättre på samordning och delaktighet.

Nu ger Socialdemokraterna i Blekinge ett gemensamt vallöfte inför det fortsatta arbetet i kommuner och landsting. Kraftsamlingen ska också formuleras i en länsgemensam strategi för barn och ungas hälsa.

Heléne Björklund, Socialdemokraterna i Blekinges förstanamn på riksdagslistan:
Det här vallöftet handlar om att samla gemensamma resurser i kommuner, landsting och samhället i stort, och göra aktiva handlingsplaner. I vårt län ska inte barn må dåligt en dag för länge utan stöd. Unga som mår dåligt ska upptäckas tidigare och snabbare få hjälp.

– En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn goda förutsättningar för en bra uppväxt och kunna få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv.Med en S-regering även nästa mandatperiod blir det fortsatta nationella satsningar och resurser till kommuner och landsting för barn och unga. Och det är avgörande, för det är kommuner och landsting som gör välfärd.

Kalle Sandström (s) landstingsråd och regionsrådskandidat:
Jämlikhetskommissionen, som arbetade på uppdrag och efter initiativ av S i Landstinget Blekinge, rekommenderade en länsgemensam strategi för arbetet mot psykisk ohälsa. Vi menar också att en sådan behövs, och att den behöver tas fram skyndsamt. Kommuner och landsting jobbar gemensamt redan idag men även vi kan alltid göra mer.

I landstinget har vi t ex gett ökade resurser till Ungdomsmottagningarna som kunnat anställa samtalsterapeuter, öppna killmottagningar och erbjuda olika former av stöd även digitalt. Nu ska vi bland annat öppna en mottagning för barn och ungas hälsa i Olofström, i samarbete med bland andra kommunen. Därmed kommer det som tidigare kallades Fyren, att finnas i hela länet. I höst är också Barnlotsen på plats. En väldigt viktig insats för att både barn och unga och deras föräldrar eller anhöriga snabbare ska hitta rätt i vården när de behöver stöd och hjälp.

Johanna Beijer kommunalrådskandidat i Sölvesborg:
– Vi vill att barn och ungas framtid ska vara ljus, och måste göra det vi kan för att också stärka den psykiska hälsan för dem. Vi vet att en ökad vuxenkontakt och tidiga insatser i förskola och skola förbättrar den sociala miljön samt stöttar barn och unga i deras vardag. Därför vill vi satsa på fler specialpedagoger och en utökad elevhälsovård för att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede.

Magnus Pettersson kommunalrådskandidat i Ronneby:
– För oss handlar det om att ge alla barn och ungdomar möjligheten att ta del av fritids- och kulturaktiviteter. Att fånga barn och ungdomar tidigt. Skapa en tillhörighet och ett sammanhang i samhället är viktiga förutsättningar för ungas hälsa. Vi vill också införa skolfrukost och mellanmål. Det ger barn och ungdomar kraft och energi att klara långa dagar i skolan. Skolresultaten visar starkt på att sådana samband finns.

Sandra Bizzozero kommunalrådskandidat i Karlskrona:
– När ett av kommunens gymnasier förra året hade problem med stök på skolan, rekryterades vuxna för att finnas till för eleverna, kunna bygga relationer. Vi vill införa detta också på andra skolor, och stärka elevhälsan för att tidigt hjälpa de barn och unga som behöver stöd. Med flera vuxna i skola, förskola och fritidshem blir det också tryggare.

Per-Ola Mattsson kommunalrådskandidat i Karlshamn:
– Vi vill t ex införa avgiftsfri musikskola och ha fler kultur- och idrottsprofiler på gymnasiet. Det är också viktigt med flera insatser för att underlätta livspusslet för föräldrar, som att t ex kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Den möjligheten vill vi utöka framöver, för att kunna erbjuda det på fler platser i kommunen, inte bara i centrala Karlshamn.

Sara Rudolfsson kommunalrådskandidat i Olofström:
– Vi vill arbeta mer med elevers skolnärvaro t.ex. genom e-sportutbildning, uppsökande verksamhet och föräldrastöd. Vi behöver också ökad samverkan mellan individ- och familjeomsorg, elevhälsa och sjukvård. Samarbetet med landstinget i mottagningen för barn och ungas hälsa i Olofström, är ett bra exempel på vad vi kan göra tillsammans.

 

Kontakt

Heléne Björklund: 0708-113221

Kalle Sandström: 0734-471011

Sara Rudolfsson: 0733-985463

Sandra Bizzozero: 0701-474795

Johanna Beijer: 0707-303372

Per-Ola Mattsson: 0735-033092

Magnus Pettersson: 0706-032751

 

facebook Twitter Email