Barnlotsen på plats i höst

Med Blekingemodellen av ”en väg in” för barn och unga vill hälso- och sjukvården hjälpa fler till en bättre psykisk hälsa. - Att visa vägen till rätt hjälp är A och O om vården ska kunna stötta barn och unga som söker hjälp.

Det ska finnas en väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt . Det anser Barnombudsmannen (BO) som föreslagit att det i varje landsting ska inrättas en Barnlots med ansvar för att barn och unga får tillgång till psykisk hälsovård.

Efter initiativ från ( S ) och den rödgröna majoriteten i Landstinget Blekinge blir nu detta verklighet i Blekinge i höst.

Blekinges modell av barnlots är anpassad till Blekinge som ett rel ativt litet län och utifrån det behov verksamheterna an ser finns. Funktionen som B arnlots kommer att finnas på mottagningen för barn och unga vid Fyren , Kallinge vårdce ntral. Just nu förbereds för re kryt e ring av personal för att säkra bemann ingen av funktionen.

– Det här är en väldigt viktig insats för att hjälpa barn och unga som snabbt behöver hitta rätt i vården. Även deras föräldrar eller anhöriga ska kunna känna sig trygg a med att ens barn får hjälp och möter rätt kompetens. Med en Barnlots blir det ännu lättare för både föräldrar och barn att snabbt få rätt vård , säger Kalle Sandström, landstingsråd (s).

Uppdraget som Barnlots kommer inte att ligga på en person. Istället blir det en funktion, där vårdpersonal med rätt kompetens kommer att alternera om uppdraget. Det viktiga är att säkerställa att barn och unga får kontakt med rätt kompetens som kan göra en första be dömning av hälsa och vårdbehov.

– Blekinges barnlots kommer att ha kompetens att göra en första bedömning och ha god kännedom om vilka stöd – och behandlingsinsatser som finns att erbjuda , säger Christel Friskopp, landstingsråd (s).

De allra flesta barn och unga kommer rätt på en gång. Men ett antal hamnar mellan stolarna eller blir hänvisade fel och tycker inte att de får den hjälp de behöver.

– Det är absolut inte okej att barn och unga lämnas utan stöd eller inte får ett bra bemötande i sjukvården. Därför behöver det alltid finnas någon som kan svara. Blekingemodellen på barnlotsuppdraget innebär att också sjukvårdsrådgivningen på 1177 ska kunna lotsa vidare till barnlotsen . Att visa vägen till rätt hjälp är A och O om vården ska kunna stöt ta barn och unga som söker hjälp.

Kontaktuppgifter: Kalle Sandström, landstingsråd (s) 0734 47 10 11

Christel Friskopp, landstingsråd (s) 0733 54 48 85

facebook Twitter Email