50 miljoner till Blekinges sjukvård

50 miljoner till Blekinges sjukvård ger oss bra förutsättningar att göra det som behövs här

Socialdemokraterna går till val på ytterligare förstärkningar till landsting och regioner, i arbetet att korta väntetider i vården. Satsningen presenterades på en presskonferens idag av social- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll och innebär 3 nya välfärdsmiljarder. För Blekinges del motsvarar det 50 miljoner kronor. 

Nya välfärdsmiljoner till sjukvården i Blekinge ger oss ännu bättre förutsättningar i arbetet att korta de väntetider som vi vet att vi har återkommande bekymmer med i Blekinge, säger Kalle Sandström, landstingsråd (s). 

– Vi når bra resultat vad gäller vårdgarantin både för behandling och första besök inom många vårdområden, men vi har också periodvis väntetider till första besök hos framför allt ögon och urologi. Här behövs riktade insatser, och med ytterligare statsbidrag får vi möjlighet att skynda på arbetet. 

Det här är ingen S-version av kömiljarden, säger Kalle Sandström. 

– Det här är tre miljarder, inte en miljard. Vi fokuserar på de patienter som har störst och mest behov av vård. Alliansens kömiljard kritiserades ju hårt även av läkarna, för att den snarare ledde till att lättare patienter kom före i kön. Vår satsning är inte ett avsteg från principen om vård efter behov. 

Kontaktuppgifter: Kalle Sandström, landstingsråd (s) 0734 47 10 11 

facebook Twitter Email