50 miljoner till fortsatt utveckling av vården i Blekinge

 Socialdemokraterna utlovar fortsatta investeringar i svensk sjukvård om S vinner valet. Förutom tidigare aviserade 20 välfärdsmiljarder, varav 6 går till sjukvården, vill S ge sjukvården ytterligare drygt 1 miljard kr.

Det här innebär att vi får drygt 30 nya miljoner kr i statsbidrag till Blekinge. Dessutom kommer vi att avsätta drygt 15 miljoner kr från landstingets egen budget. Det ger sammantaget runt 50 miljoner kr för att utveckla den nära vården i hela länet, skriver Kalle Sandström och Christel Friskopp, (s)-landstingsråd i Blekinge. 

Svensk sjukvård står mitt i en stor omställning och modernisering. Ny teknik och banbrytande behandlingar förkortar ständigt listan över dödliga diagnoser och vi lever allt längre. Det är en positiv utveckling och svensk sjukvård håller i flera avseenden världsklass när det gäller vårdkvalitet och resultat. Jämförelser visar också att Blekinges goda vårdresultat och egna toppresultat nationellt, bidrar till att svensk sjukvård kan hålla världsklass. 

Vi behöver dig mer än någonsin! Bli medlem hos oss här! 

Samtidigt är många oroliga för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Skillnaderna i landet ökar och vårdköerna växer i vissa delar av landet. På andra håll och för andra diagnoser minskar väntetiderna. Blekinge visar mycket bra resultat när det gäller måluppfyllelse av vårdgarantin för ett flertal diagnoser, och står sig mycket väl jämfört med andra landsting. Samtidigt vet vi att för t ex ögon och ortopedi kan väntetiderna se olika ut över året. 

Allt fler inser också att det inte är hedervärt eller sunt att lida i tysthet, utan att det är rätt att söka hjälp. Patienter ställer med rätta krav och vill t ex inte behöva vänta på att få tid hos vården, när e-tjänster och digitala lösningar utvecklas på flera andra områden i samhället. Vi vet att Blekinges sjukvård måste bli ännu bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det skulle öka tillgängligheten och korta väntetiderna ytterligare. 

13 miljarder kronor. Så mycket har den S-ledda rödgröna regeringen investerat i sjukvården under den här mandatperioden. Samtidigt har vårdutbildningarna byggts ut och arbetsvillkoren för personalen förbättrats, t ex möjligheter för fler att kombinera vidareutbildning och jobb. 

Blekinge har använt statsbidragen till att korta vårdköer och tiden för återbesök, ett snabbare omhändertagande i cancervården och ett Diagnostiskt Centrum, tryggare förlossning och en specialistmottagning för gravida, äldre-mottagningar i primärvården, satsningar inom psykiatri för 

bland andra barn och ungas psykiska hälsa, konkurrenskraftiga löner, fler möjligheter till kompetensförsörjning och en utbildningsvårdcentral för framtida läkare i primärvården. 

Socialdemokraterna utlovar fortsatta investeringar i svensk sjukvård om S vinner valet. Förutom de tidigare aviserade 20 välfärdsmiljarderna, varav 6 går till sjukvården, vill S ge sjukvården ytterligare drygt 1 miljard kr. 

Det här innebär att vi får drygt 30 nya miljoner kr i statsbidrag till Blekinge. Dessutom kommer vi att avsätta drygt 15 miljoner kr från landstingets egen budget. Det ger sammantaget runt 50 miljoner kr för att skynda på omställningen till en mer nära vård i hela länet. Det är särskilt viktigt för äldre, multisjuka och kroniker. 

Vi måste kunna erbjuda bättre öppettider på flera av våra vårdcentraler utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns. En trygg vård med hög kvalitet handlar också om ett gott bemötande. När vi rustar våra vårdcentraler så att de blir den självklara vägen in i vården ska alla som behöver eller vill kunna erbjudas en fast vårdkontakt. 

Vi behöver också kunna anställa fler egen personal för att slippa vara beroende av hyrpersonal. Vi vill fortsätta utveckla samarbetet både mellan sjukhusets och vårdcentralernas specialister och med kommunernas omsorg. Det kan t ex handla om fler och även gemensamma mobila vårdteam. 

Vi ska fortsätta arbetet med fler snabba vårdförlopp i cancervården, och därmed nå ännu bättre resultat i nationell jämförelse. En ytterligare satsning motsvarande runt 50 miljoner kr varje år ger även förutsättningar för bättre riktade insatser för att korta vårdköer för de diagnoser och mottagningar där vi vet att problemet med köer är återkommande. 

Vi socialdemokrater har lovat att fortsätta investera i vår gemensamma välfärd och för en trygg vård med hög kvalitet i hela landet. Det är ett mycket bättre alternativ än alliansens och oppositionens skattesänkningar och privatiseringar som skulle splittra och försämra vården. 

Höstens val är en folkomröstning om välfärden. 

Kalle Sandström (s) Christel Friskopp (s) 

 

 

facebook Twitter Email