Välkommet med nytt direktiv i LSS-utredningen

Regeringen förändrar direktiven i den pågående LSS-utredningen. Utredaren behöver inte längre föreslå besparingar inom assistentersättningen. Besparingskraven är nu strukna, meddelade ansvarig minister Lena Hallengren tidigare i veckan.  

– Det här var snabbt och bra agerat av den nya ministern. Jag och många andra har pratat med Lena Hallengren om det här och det känns verkligen som om hon har lyssnat, säger distriktsstyrelsens ordförande Heléne Björklund.

Regeringen beslutade i maj 2016 om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Syftet var bland annat att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga insatser i LSS. Utredningens uppdrag skulle löpa fram till oktober 2018.

Av det ursprungliga direktivet framgår det att både antalet personer och antalet timmar som beviljats gällande assistansersättningen har ökat kraftig sedan lagen infördes. Det var mot den bakgrunden som de ursprungliga skrivningarna om besparingskrav infördes. Den utvecklingen har sedan dess förändrats och det föranleder nu alltså nya direktiv.

– Det är jättebra. Jag är själv i målgruppen som förälder och kommer att fortsätta bevaka frågan. Jag vill se förbättringar och stärkt skydd, inte försämringar. Vi är så många föräldrar som sliter hårt för att få vardagen att gå ihop och det enda vi vill är att våra barn ska ha en bra livssituation, säger Heléne Björklund. Men jag är också övertygad om att en socialdemokratisk regering inte kommer att försämra för de allra mest utsatta i samhället.

Syftet med LSS-utredningen ska, enligt regeringen, fortsatt vara att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och ändamålsenliga insatser inom LSS. Uppdraget är att föreslå en förändring av lagen som ligger i takt med de förändringar som har skett men med fokus på att den som har rätt till assistans ska få det.

Utredaren behöver inte längre föreslå besparingar som direktivet löd tidigare, men utredaren har heller inte möjlighet att föreslå kostnadshöjande åtgärder vilket är praxis hos de flesta statliga utredningar.

Utredaren kommer att få förlängd tid till och med den 15 december i år.

 

 

facebook Twitter Email